O Kralově vile a spolku Živá vila

(19.07.2022 13:15)

Kralova vila je funkcionalistický dům v Prachaticích, který si ve 30. letech minulého století nechal postavit místní podnikatel Johann Nepomuk Kral podle návrhu rakouského architekta Fritze Reichla. Architekt se při zpracování návrhu vily inspiroval dílem Adolfa Loose. Po roce 1945 a nucenému odsunu původních majitelů z důvodu německé národnosti zde sídlily jesle, mateřská škola a družina. Demolice domu začala být plánována již od 70. let kvůli plánované stavbě silničního obchvatu.

Spolek Živá vila vznikl v roce 2015 s cílem demolici vily zabránit a v letech 2014-2016 měl dům v pronájmu. Zanedlouho se kolem vily vytvoří početná komunita, konají se další koncerty, divadla, výstavy, literární večery a vila se stane autentickým kulturním centrem. Energie a svoboda, která z domu čiší, nabere rozměry pro okresní pošumavské město nezvyklé. To už je na některé komunální politiky a maloměstské stereotypy příliš, zatáhnou za záchrannou brzdu a nájemní smlouvu vypoví. Opětovně do pronájmu ji spolek získává v srpnu 2020, hlavně díky velkému  nátlaku veřejnosti.

Je to silný příběh o naději, o zvláštním sblížení člověka a architektury, kdy si odsouzený dům k smrti na chvíli půjčí lidskou touhu po životě. Vila ale naštěstí pořád ještě stojí a letos přivítá již třetí ročník hudebního festivalu, který se koná na její záchranu, tentokrát ve spolupráci s časopisem Full Moon, Heartnoize a Mood!

www.zivavila.cz